Saapuvan tavaran unioniaseman osoittaminen

Unionitavaroita voi siirtää EU:ssa ilman tullimuodollisuuksia. Tavara, jonka unioniasema on vahvistettu lähtöpaikassa, saa liikkua vapaasti unionin tullialueella. Asiakkaan täytyy pystyä osoittamaan tavaran unioniasema, jos tulli sitä kysyy.  

Unioniaseman ilmoittaminen AREX-järjestelmään, jos tavaraa on kuljetettu EU:n tullialueen ulkopuolisen alueen kautta

Tällaisia tilanteita esiintyy yleisimmin

  • meriliikenteessä, kun unionitavaraa on kuljetettu tullialueen osien välillä meritse reitillä, jolle ei ole myönnetty tullilainsäädännössä tarkoitettua säännöllisen reittiliikenteen lupaa
  • lentoliikenteessä, kun tavara on kuljetettu EU:n ulkopuolisen kentän kautta.

Unionitavaroiden tullistatuksen voi ilmoittaa Tullille AREX-järjestelmään annettavalla saapumisen yleisilmoituksella (IE315) tai yleisilmoituksella (IE344) väliaikaista varastointia varten. Unionitavaraksi ilmoitetut tavarat kuittautuvat AREX-järjestelmässä unionitavaroiksi, kun niistä on annettu saapumisen esittämisilmoitus (IE347).

Unioniaseman todistavaan liiteasiakirjaan viitataan tavaraerän liiteasiakirjoissa koodin 2YMM avulla. AREX-ilmoitusta voi käyttää tavaran unioniasemasta ilmoittamiseen aina, kun ilmoittajalla on käytössään unioniaseman todistamiseen hyväksyttävä asiakirja. Ilmoituksen antaja vastaa ilmoittamansa tiedon oikeellisuudesta.

Unioniaseman todistavaksi asiakirjaksi hyväksytään esimerkiksi lähtöpaikassa vahvistettu T2L- tai T2LF-asiakirja, kauppalasku tai kuljetusasiakirja.

Kun kuljetusyhtiöllä on lupa ilmoittaa tavaran unioniasema valtuutettuna antajana tullikäyttöön annetulla tavaraluettelolla, se voi ilmoittaa samalla ilmoituksella sekä unionitavaroita että muita tavaroita. Tavaraerän tiedoissa käytetään tällöin kentässä ”tullistatus” koodia N, C, tai F seuraavasti:

  • N - muu kuin unionitavara
  • C - unionitavara
  • F - unionitavara, ns. verorajatavara eli Suomeen EU:n erityiseltä veroalueelta, esim. Kanarian saarilta, saapuva F-statuksella ilmoitettu tavara tai Ahvenanmaalle muualta EU:sta kuin Manner-Suomesta saapuva F-statuksen tavara. Tavarat ovat esittämisen jälkeen edelleen tullivalvonnassa, ja ne täytyy esittää purettavaksi väliaikaiseen varastoon.

Jos unionitavaran tullistatusta ja unioniaseman todistavaa asiakirjaa ei ole ilmoitettu AREX-ilmoituksella, kuljetusliike ei voi korjata tietoja sähköpostitse esittämisilmoituksen antamisen jälkeen ns. manifestikorjauksella.

Manifesti yksin voi toimia unioniaseman todistavana asiakirjana vain, jos siinä on valtuutetun antajan lupanumero tai Tullin vahvistus. Muissa tapauksissa C-statuksella ilmoitetulle unionitavaralle on löydyttävä ilmoittajan kirjanpidosta myös unioniaseman todistava muu asiakirja.

Ilmoituksen antajan tai tämän edustajan on arkistoitava tavaran unioniaseman todistava asiakirja alkuperäisenä kuluva vuosi + 3 vuotta Tullin tarkastuksia varten.

Points to consider

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback