Tyhjät kuljetusvälineet

Jos kuljetusyhtiö tuo tai vie EU:n rajan yli muita kuin omia tyhjiä kuljetusvälineitä, kuten kontteja, trailereita, vaunuja ja kuormalavoja, joiden kuljettamisesta on laadittu kuljetussopimus, niistä on annettava saapumisen yleisilmoitus tai poistumisen yleisilmoitus.

EU-satamasta tai EU-lentokentältä, tai Norjasta tai Sveitsistä suoraan Suomeen tulevilla aluksilla olevia tyhjiä kuljetusvälineitä ei tarvitse ilmoittaa yleisilmoituksella.

Saapumisen tai poistumisen yleisilmoitus täytyy antaa eri kuljetusmuodoille määriteltyihin määräaikoihin mennessä. 

  • Kun tyhjä kuljetusväline saapuu EU:hun, kuljetusliike tai sen edustaja esittää saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumeron.
  • Maantieliikenteessä on suositeltavaa, että MRN ja kontin numero on merkitty esimerkiksi matkalupaan tai muuhun kuljetuksen mukana seuraavaan dokumenttiin.
  • Meri- ja rautatieliikenteessä käytetään sähköistä esittämisilmoitusta.
  • Kuljetusliikkeen omaan käyttöönsä vuokraamat kontit katsotaan kuljetusliikkeiden omiksi kuljetusvälineiksi, eikä niistä tarvitse antaa yleisilmoituksia.

Points to consider

Anna tyhjästä kontista sekä nimike että sanallinen kuvaus. Ilmoita sanallisessa kuvauksessa ”TYHJÄ KONTTI” ja lisäksi maantieliikenteessä kontin numero. Rautatieliikenteessä ilmoita kuvaukseksi ”TYHJÄ VAUNU”.

Pakkauslajina voi käyttää koodia ”NE” (pakkaamaton), jolloin kappalemääräksi merkitään kuljetusvälineiden (esim. konttien) lukumäärä. Kohta ”Kontin tunnukset” pitää täyttää, vaikka kontin numero olisi ilmoitettu tavarankuvauksen kohdalla. Ilmoita tyhjän kontin tai muun kuljetusvälineen painoksi kontin tai muun kuljetusvälineen oma paino.

Jos kuljetussopimuksen perusteella kuljetettava tyhjä kontti tai muu kuljetusväline palautetaan ilman erillistä palautuksesta laadittua rahtikirjaa, ilmoita kuljetusasiakirjaksi tavaroiden vientiä varten laadittu rahtikirja, johon on tehty maininta tyhjän kontin palauttamisesta.  

Ilmoita palautettavan tyhjän kontin lähettäjäksi se toimija, joka on vastaanottanut kontissa kuljetetun lastin. Vastaanottajaksi voi ilmoittaa sataman konttivaraston pitäjän. Tavaran lähettäjäksi ja vastaanottajaksi voi ilmoittaa myös palautusta pyytäneen tyhjän kontin haltijan.


Saapumisen yleisilmoituksella on ilmoitettava tyhjän kontin tai muun kyseessä olevan kuljetusvälineen taarapaino. Tullin järjestelmä hylkää ilmoitukset, joissa bruttopainoksi on ilmoitettu 0 (nolla).


Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback