Saapuvan tavaran ilmoitukset

Unionin lainsäädäntö velvoittaa kuljetusliikkeitä antamaan tiedot sähköisesti EU:n ulkopuolelta kuljettamistaan tavaroista ennen niiden unioniin saapumista. Saapumisen ilmoitukset annetaan Tullin Turvatietojärjestelmään (AREX), jolla on rajapinnat Tullin muihin järjestelmiin sekä muiden jäsenmaiden järjestelmiin. Näin Tulli varmistaa, että tavaroiden tuonti unionin alueelle on sallittua ja että tavarat on esitetty ennen kuin niille osoitetaan tulliselvitysmuoto. Tulli käyttää Turvatietojärjestelmää myös tullaamisen valvontaan.

Kansallinen lainsäädäntö taas velvoittaa unionin alueelta tuotavien tavaroiden ilmoittamiseen.

Points to consider

Euroopan unioni on solminut erilliset sopimukset sekä Sveitsin (ml. Liechtenstein) että Norjan kanssa turvatietojen ilmoitusvelvollisuudesta ja tietojen riskianalysoinnista. Sopimusten mukaan turvatietoja ei tarvitse antaa näistä maista saapuvista tai poistuvista tavaroista.

Kun tavaran lähtömaa on joko Norja tai Sveitsi, ei tavaroista tarvitse antaa saapumisen yleisilmoitusta, mutta niistä on annettava sähköinen yleisilmoitus (IE344).


Jos kuljetusväline ei saavu unioniin alkuperäisellä saapumisen yleisilmoituksella ilmoitettujen toimipaikkojen kautta, vaan jonkun muun jäsenmaan toimipaikan kautta, kuljetusvälineestä vastaavan toimijan on ilmoitettava aiotulle saapumistoimipaikalle tapahtuneesta reittimuutoksesta.

Diversioilmoituksen tarkoituksena on se, että toimijan ei tarvitse laatia uusia saapumisen yleisilmoituksia ja tullihallinnot voivat hyödyntää jo kerran annettuja ilmoitustietoja.

Alkuperäinen, aiottu saapumistoimipaikka välittää havaitsemansa riskitiedot uudelle, todelliselle saapumistoimipaikalle, jotta toimipaikka voi ryhtyä tarvittaviin valvontatoimenpiteisiin.

Kuljetusvälineestä vastaavan toimijan on laadittava uuteen saapumistoimipaikkaan purettavista tavaroista tavanomaiset muut ilmoitukset, Suomessa yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten sekä esittämisilmoitus.


Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback