Oikaisuhakemuksen laatiminen

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti Tullille ensisijaisesti tullien palautusta tai peruutusta koskevalle lomakkeelle:  

Jälkikantoa haetaan jälkikantoon johtavalla muutosilmoituksella:

Voit tehdä myös vapaamuotoisen hakemuksen. Liitä hakemukseen kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Huomioithan, että tulli ei ota vastaan hakemuksen liitteinä muistitikkuja, CD-levyjä tai muita tallennusvälineitä.

Tulli palauttaa maahantuontiverot suoraan tilillesi, jos palauttamisen edellytykset täyttyvät. Palautus ei kuitenkaan näy välttämättä tililläsi heti päätöksen saatuasi, vaan rahan siirtymiseen voi mennä useita päiviä.

Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

  • päätös johon muutosta haetaan
  • mitä muutoksia päätökseen haetaan
  • perusteet joilla muutosta vaaditaan
  • hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • tilinumero (BIC ja IBAN).

Toimita hakemuksen liitteenä päätös, johon haet muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä asiakirjat, joihin vaatimuksissa vedotaan ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun.

Jos haet muutosta tavaran palauttamisen takia, esitä todiste tavaran palauttamisesta EU:n ulkopuolelle sekä reklamaatiokirjeenvaihto myyjän kanssa.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Jos asiamies valtuutetaan vastaanottamaan myös palautettava summa, vaaditaan yksilöity valtakirja, jossa todetaan valtuutetun oikeus rahojen vastaanottamiseen.

Points to consider

Send the application for a revised decision to the Customs registry office by e-mail to kirjaamo(at)tulli.fi or by post to Finnish Customs, Applications for a revised import decision, P.O. Box 512, 00100 Helsinki.

You can apply using the following customs forms:

  • customs form 643s or 643r (application for repayment/remission of customs duty, in Finnish or Swedish)
  • 99s or 99r (Amendment notification leading to post-clearance recovery, in Finnish or Swedish. You can also apply for repayment using this form)

or

a free-form application containing the required or similar details as well as any other necessary information.

Read more:

 


Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback