Pikaoikaisu

Pikaoikaisun voi tehdä ennen tullauspäätöksessä määrättyjen verojen eräpäivää, jos veroja ei ole vielä maksettu. Edellytyksenä on, että toimitat hakemuksen kirjaamoon vähintään viikko ennen oikaistavan päätöksen eräpäivää.

Mikäli oikaisu on käsitellyt asian pikaoikaisuna, Tullin rekisteröity luottoasiakas voi päätöksen perusteella vähentää peruutusta vastaavan määrän omalta jaksolaskultaan.

Jos edellytykset pikaoikaisun käsittelystä eivät täyty, hakemus käsitellään normaalissa vireilletulojärjestyksessä. Tällöin tullauksen verot on maksettava eräpäivään mennessä ja hakemuksen käsittely voi kestää 3–4 kk. Nimikeoikaisuja ja tulkinnanvaraisia hakemuksia ei käsitellä pikaoikaisuina.

Pikaoikaisuna voidaan käsitellä esimerkiksi virheellistä tavaranhaltijaa koskevat muutoksenhaut. Tällöin hakemuksessa on toimitettava korvaava päätös oikeilla tavaranhaltijatiedoilla, mutta laadittuna alkuperäistä päätöstä vastaavalla veronmääräytymispäivällä (ns. poikkeava veronmääräytymispäivä). Oikea tavaranhaltija on pystyttävä toteamaan liitteenä olevista asiakirjoista, esimerkiksi kauppalaskusta.

Miten teen pikaoikaisun?

Toimita pikaoikaisua koskeva hakemus Tullin kirjaamoon. Ilmoita sähköpostin aihekentässä selkeästi ”Pikaoikaisuhakemus”. Myös hakemuksesta täytyy käydä selville, että haet pikaoikaisua. Hae pika-oikaisua ensisijaisesti tullilomakkeella 643s. Huom! Myös lomakkeen kohta 3. Maksutiedot on ehdottomasti täytettävä.

Liitä hakemukseen:

  • oikaistava tullauspäätös
  • korvaava tullauspäätös, jossa on oikeat tavaranhaltijatiedot
  • kauppalasku
  • asiakirjat, joista muutoksen oikeellisuus voidaan todeta
  • alkuperäetuutta haettaessa alkuperätodistus alkuperäisenä
  • varastonpitäjän vakuutus, jos kyseessä on tapaus, jossa varastonpitäjä ei luovuta tavaraa varastolta esim. luovutuspäätöksen virheellisen kollimäärän vuoksi.

Milloin tarvitaan korvaava päätös?

Korvaava päätös oikeilla tiedoilla on tehtävä kun

  • tullaus on tehty väärän tavaranhaltijan nimiin
  • tehdään virheellisen edustusmuodon oikaisu
  • tullauksella on virheellinen kolliluku tai bruttopaino ja tavaraa luovutetaan väliaikaisesta varastosta tai tullivarastosta
  • tullimenettely on virheellinen (sallitaan vain tietyissä tapauksissa).

Points to consider

You can lodge an express claim if the customs invoice relating to the customs clearance decision has not yet been paid and there is at least seven days until the invoice is due. Only applications for lowering of the taxes can be processed as express claims. Applications involving requests for subsequent recovery and changes to the commodity code cannot be processed as express claims.

Read more: Express claims

 


Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback