Tulli työpaikkana

Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tavaraverot, tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tullissa työskentelee noin 1 900 tullialan ammattilaista eri puolilla Suomea.

Tullin työntekijöitä lentoasemalla

Teemme tulliselvitystä, tullivalvontaa ja verotusta sekä kehitämme lainsäädäntöä Suomessa ja EU:ssa. Tuotamme myös tietojärjestelmiä sähköistyvän ulkomaankaupan sujuvoittamiseksi. Tullissa voit työskennellä myös muun muassa rikostorjunnan, yritystarkastuksen ja Tullilaboratorion tehtävissä.

Tullin avoimet tehtävät julkaistaan valtionhallinnon yhteisellä Valtiolle.fi-sivustolla. Työpaikkailmoitukset ja linkit Valtiolle.fi-sivuston ilmoituksiin löytyvät myös Tullin avoimet työpaikat -sivulta. Valtiolle.fi-sivustolla voit tutustua myös tulliammattilaisten omiin kertomuksiin työstään ja kokemuksistaan Tullissa.

Tullissa on mahdollista kouluttautua

Tullialan tehtävät vaihtelevat perustehtävistä vaativiin asiantuntijatehtäviin, ja työnhakijoilta odotamme haettavaan tehtävään soveltuvaa koulutusta. Tullikouluun ei voi hakea erikseen. Kaikki Tulliin valitut henkilöt ohjataan koulutukseen työskentelyn alettua.

Jokainen tullilainen suorittaa Tullin ammatillisen peruskoulutuksen, jonka pituus määräytyy työtehtävän mukaan. Peruskoulutuksen jälkeen tullilaiset täydentävät ja syventävät osaamistaan työtehtäviä tukevilla, lyhytkestoisemmilla koulutuksilla. Koulutamme vuosittain henkilöstöä keskimäärin yli kuusi työpäivää.

Työhyvinvointi on meille tärkeää

Tullin arvot ammattitaitoisuus, luotettavuus, palveluhalukkuus ja yksilön arvostus ohjaavat Tullin työtä kaikilla organisaatiotasoilla. Meille on tärkeää edistää ja ylläpitää henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta johtamisen, esimieskoulutuksen ja työyhteisövalmennusten kautta. Mittaamme työhyvinvointia säännöllisesti ja muutamme tulokset käytännön toimenpiteiksi, joilla parannamme työhyvinvointia yhdessä henkilöstön kanssa.

Tullin henkilöstöstä 46,8 prosenttia on naisia ja myös esimiestehtävät ovat jakaantuneet tasaisesti naisten ja miesten kesken.

Tullin henkilöstöstä yli puolet työskentelee operatiivisissa tehtävissä, jotka liittyvät tulliselvitykseen, tullivalvontaan ja rikostorjuntaan. Useimmat heistä työskentelevät vuorotyössä tulleissa eri puolilla Suomea. Asiantuntijatehtävissä on käytössä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista helpottava liukuva työaika sekä suurimmassa osassa tehtäviä myös mahdollisuus tehdä etätyötä.

Points to consider

Tarjoamme työntekijöillemme

  • laadukkaan työterveyshuollon
  • mahdollisuuden kouluttautua ja kehittää osaamista
  • mahdollisuuden hakeutua työkiertoon ja kansainväliseen virkamiesvaihtoon
  • liikunta- ja virkistysedun
  • mahdollisuuden normaalihintaista edullisempaan lounaaseen
  • mahdollisuuden osallistua työnantajan hankkimaan liikuntatoimintaan ja -tapahtumiin
  • mahdollisuuden hankkia toimisto-ohjelmiston kotikoneellesi edulliseen hintaan.

Tullissa on käytössä palkkausjärjestelmä, jossa tehtävät on jaettu vaativuuden perusteella 18 vaativuustasoon. Tehtävän vaativuuden lisäksi palkkaukseen vaikuttaa henkilökohtainen suoriutuminen työtehtävistä.

Henkilökohtaisen palkanlisän suuruus vaihtelee 8 ja 44 prosentin välillä. Tavoitteiden mukainen ja odotuksia vastaava hyvä suoriutumistaso on määritetty vastaamaan 32 prosentin henkilökohtaista palkanosaa. Lisäksi joissain tehtävissä maksetaan olosuhdelisää, joka on enintään 4 prosenttia vaativuusosasta.

Tehtäväkohtaiset palkanosat 1.2.2016 alkaen:

Vaativuustaso Tehtäväkohtainen palkanosa €/kk Esimerkki: hyvä suoriutumistaso 32 %
5 1 624,18 2 143,92
6 1 692,75 2 234,43
7 1 770,48 2 337,03
8 1 800,67 2 376,88
9 1 891,31 2 496,53
10 1 959,34 2 586,33
11 2 107,13 2 781,41
12 2 232,66 2 947,11
13 2 390,84 3 155,91
14 2 565,21 3 386,08
15 2 782,10 3 672,37
16 3 005,90 3 967,79
17 3 251,26 4 291,66
18 3 508,11 4 630,71
19 3 822,15 5 045,24
20 4 166,95 5 500,37
21 4 552,30 6 009,04
22 4 977,43 6 570,21

 


Read more
Contact us
Customs Information Service, Private customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.
In car tax matters, kindly contact the Tax Administration (vero.fi)


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback