Käyttötariffi

Tullin käsikirja - TKK II

Käyttötariffi perustuu Euroopan yhteisön yhteiseen käyttötariffiin Tariciin (EU:n DDS/Taric-kyselyohjelma, tullinimikkeet ja tullien määrät). Käyttötariffia käytetään tavaroiden tuonnissa ja viennissä. Kaikille tuotaville tai vietäville tavaroille on ilmoitettava nimike, sillä tähän pohjautuu tavaroiden tulliverotus ja kauppatilastotietojen kokoaminen. Koko käsikirja on saatavana myös ruotsinkielisenä (THB II Brukstariff).

Käyttötariffin päivittäminen

Käyttötariffia päivitetään sitä mukaa kuin muutostietoja saadaan komissiosta.

Vuodenvaihde on kuitenkin poikkeus! Käyttötariffin ryhmät 1–99 päivitetään vastaamaan 1.1. tilannetta tammi–helmikuun aikana, eli vasta sen jälkeen kun suspensio- ja kiintiötiedot on integroitu Taric-tietokantaan. Käyttötariffi julkaistaan ainoastaan sähköisenä versiona. Ajantasaiset tariffitiedot tulee alkuvuonna tarkistaa DDS/Taric-kyselyohjelmasta.

Komissio on julkaissut vuodenvaihteen 2017-2018 korrelaatiotaulukon (päivitetty 29.12.2017 - Huom! Ei vielä lopullinen)Avaa Korrelaatiotaulukko 


Käyttötariffi

pdf icon Johdanto (pdf, 121 kB)

Päivitetty 18.9.2017pdf icon Alaviitteet (pdf, 1428 kB)

Päivitetty 20.2.2018


pdf icon Lyhenteet (pdf, 16 kB)

Päivitetty 3.4.2012


pdf icon Maaluettelo (pdf, 265 kB)

Päivitetty 31.3.2017


doc icon Maaryhmäluettelo (doc, 94 kB)

Päivitetty 30.6.2017 

Osa 1

I jakso - Elävät eläimet ja eläintuotteet

II jakso - Kasvituotteet

III jakso - Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

IV jakso - Elintarviketeollisuuden tuotteet; juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka; tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet

V jakso - Kivennäistuotteet

VI jakso - Kemianteollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet
VII jakso - Muovit ja muovitavarat; kumi ja kumitavarat

VIII jakso - Raakavuodat ja -nahat, muokattu nahka, turkisnahat ja niistä valmistetut tavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

IX jakso - Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; korkki ja korkkitavarat; oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

X jakso - Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki- ja -pahvi (-jäte); paperi, kartonki ja pahvi sekä niistä valmistetut tavarat

XI jakso - Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat

pdf icon Ryhmä 50 - Silkki (pdf, 320 kB)

Päivitetty 11.1.2018pdf icon Ryhmä 52 - Puuvilla (pdf, 498 kB)

Päivitetty 11.1.2018

pdf icon Ryhmä 60 - Neulokset (pdf, 248 kB)

Päivitetty 11.1.2018

 

Osa 2

XII jakso - Jalkineet, päähineet, sateenvarjot ja päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat ja niiden osat; valmistetut höyhenet ja niistä valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

XIII jakso - Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat; keraamiset tuotteet; lasi ja lasitavarat

XIV jakso - Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

XV jakso - Epäjalot metallit ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat

XVI jakso - Koneet ja mekaaniset laitteet; sähkölaitteet; niiden osat; äänentallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

XVII jakso - Kulkuneuvot, ilma-alukset ja alukset sekä niihin rinnastettavat kuljetusvarusteet

XVIII jakso - Optiset valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; kellot; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet

XIX jakso - Aseet ja ampumatarvikkeet; niiden osat ja tarvikkeet

XX jakso - Erinäiset tavarat

XXI jakso - Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

XXII jakso - Kokonainen teollisuuslaitos

 

Osa 3

Read more
  • Tavaran nimike
  • DDS-Taric-kyselyohjelma
  • Korrelaatiotaulukko 1.7.2017 (xlsx)
  • Korrelaatiotaulukko 2016–2017 (xlsx), päivitetty 29.3.2017. Nimikenumeron perässä olevat luvut 10, 20, 30 ja 80 ovat ns. suffiksinumeroita, eivätkä ne kuulu varsinaiseen nimikenumeroon. Suffiksinumero kertoo pääsääntöisesti, että 10, 20 ja 30 ovat päänimikkeitä ja numero 80 on tulliselvityksessä käytettävä nimike.
  • CIRCABS  (Browse Categories > Taxation and Customs Union > Tariff and Quota Data Information > Library > Reference Documents > Correlation Tables)
Contact us
Customs Information Service, Private customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.
In car tax matters, kindly contact the Tax Administration (vero.fi)


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback