Ympäristö

Tulli on ympäristöohjelmassaan sitoutunut vähentämään toiminnastaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja pienentämään hiilijalanjälkeään. Tullin ympäristöohjelman tavoitteet ovat energian ja materian kulutuksen vähentäminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen.

Toimistotilojen ympäristöjärjestelmänä käytetään WWF:n Green Officea. Tullin toimisto Helsingin Pasilan virastotalossa sai Green Office -merkin joulukuussa 2015. Green Office -järjestelmää laajennetaan muihin Tullin toimistotiloihin vuosina 2017–2018.

Ympäristöohjelman lisäksi Tulli valvoo myös erilaista ympäristönsuojelua sivuavaa toimintaa ja hoitaa esimerkiksi uhanalaisten eläinten ja kasvien kauppaan, vaarallisten aineiden kuljetuksiin, säteilyturvallisuuteen, kasvinterveyteen ja eläinlääkinnällisiin tarkastuksiin sekä jäteverotukseen liittyvää valvontaa.

Tulli on jo ottanut merkittävän askeleen ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Tulli-ilmoittamisen sähköistäminen on pienentänyt tavaroiden ulkomaankuljetusten reittejä. Toimitilatehokkuutta toteutetaan valtion toimitilastrategian mukaisesti ja hankinnoissa noudatetaan valtion hankintastrategiaa, joka ottaa huomioon ympäristönäkökohdat.

Points to consider

Read more
Contact us
Customs Information Service, Private customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.
In car tax matters, kindly contact the Tax Administration (vero.fi)


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback