Tullilainsäädäntö

Tälle sivustolle on koottu käytännön tullitoiminnassa tarvittavaa kansallista peruslainsäädäntöä sekä keskeiset tullitoimintaan liittyvät EU-säädökset.

Säädöslinkit vievät oikeusministeriön ylläpitämän Finlex-palvelun ajantasaiseen lainsäädäntöön ja EU:n julkaisutoimiston ylläpitämään EUR-Lex-tietokantaan.

Tullivalvonnassa avustavat viranomaiset ja yhteistoiminta

Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta - 687/2009

Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta - 1126/2009

Rajavartiolaki - 578/2005
Tullia koskevat pykälät: 1§, 2§, 10§, 17§, 24§, 28§, 34§, 41–44§, 49§, 56§, 77–78§, 82§, 85–86§

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä - 901/2006
Tullia koskevat pykälät: 10–11§

Luotsauslaki - 940/2003
Tullia koskevat pykälät: 8–10§, 12§, 17§, 19§, 21–22§

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta - 1385/2016

Meripelastuslaki - 1145/2001
Tullia koskevat pykälät: 1§, 3–4§, 10§, 14 § ja 28§

Asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä - 846/1979

Alkoholilainsäädännön valvonta

Alkoholilaki - 1143/1994

Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta - 1344/1994

Asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä - 1346/1994

Moottoriajoneuvoliikenteen valvonta

Tieliikennelaki - 267/1981
Tullia koskevat pykälät: 2a§, 48§, 96a§, 97§

Tieliikenneasetus - 182/1982
Tullia koskevat pykälät: 47§, 48§, 52§

Liikennevakuutuslaki - 460/2016

Liikennevakuutusasetus - 324/1959
Tullia koskevat pykälät: 1§, 5–6§, 8–9§

Ajoneuvolaki - 1090/2002
Tullia koskevat pykälät: 1–17§, 20–24§, 60–69a§, 71–72§, 74§, 84–85§, 96–97§, 101–102§

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä - 893/2007
Tullia koskevat pykälät: 1–2§, 23§, 25§, 28–29§, 31§ , 34–36§, 42–47§, 51§, 54§, 57–58§

Laki ylikuormamaksusta - 51/1982

Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä - 546/1998

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta - 1245/2002
Tullia koskevat pykälät: 1§, 18–22§, 25§

Muita valvontaan liittyviä säännöksiä

Aluevalvontalaki - 755/2000

Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta - 971/2000

Puolustusministeriön päätös Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta - 46/1990

Valtioneuvoston päätös Suomen alueella olevista suoja-alueista sekä ulkomaalaisten ja ulkomaisten alusten liikkumisesta ja oleskelusta niillä - 318/1990

Laki Suomen aluevesien rajoista - 463/1956

Laki Suomen talousvyöhykkeestä - 1058/2004

Passilaki - 671/2006

Passiasetus - 643/1986

Ulkomaalaislaki - 301/2004

Merilaki - 674/1994
Tullia koskevat pykälät: 1. luku 1–5§,6. luku 1–9§, 13. luku 1–12§, 42–43§, 24. luku 1–3§

Asetus merilain meriselitystä koskevien säännösten soveltamisesta (meriselitysasetus) - 321/1967

Asetus merilain 1 §:n soveltamisesta - 1304/1999

Vesiliikennelaki - 463/1996

Laki vesikulkuneuvorekisteristä - 424/2014

Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta - 562/1996


Contact us
Customs Information Service, Private customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.
In car tax matters, kindly contact the Tax Administration (vero.fi)


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback