Tulli kantaa tavaraverot

Tulli kantaa EU:n ulkopuolisten maiden eli kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa tavaroista tullit, tuontimaksut ja arvonlisäveron. Tulleilla toteutetaan EU:n kauppapolitiikkaa, ja ne tilitetään EU:n komissiolle osana EU:n jäsenmaksuja. Tullimaksuilla voidaan kontrolloida, rajoittaa ja turvata kauppaa, ja jonkin tietyn tuotteen tullia voidaan korottaa tai laskea talous- tai työvoimapoliittisista syistä. Valtiolle jää tullimaksuista 20 prosentin kantopalkkio. Toisaalta jokainen euro joka jää tulleista keräämättä kasvattaa osuutta, jonka valtio joutuu suorittamaan muina EU:n jäsenmaksuina.

Tullimaksuihin liittyy olennaisesti myös alkuperäsääntöjen soveltaminen. Alkuperäsäännöt määrittävät muun muassa, miten tuote pitää valmistaa, jotta se saisi määrämaassa etuuskohtelun kannettavista tulleista ja veroista. Kehitysmaille myönnetään yksipuolisesti etuuskohteluja tuonneissa EU:hun. Tulli valvoo, että tavarat ilmoitetaan tulliverotuksen kannalta oikein ja niille määrättyjä tuonti- ja vientirajoituksia noudatetaan.

Tulli kantaa väylämaksut, joita peritään Suomen satamissa käyviltä aluksilta. Tulli huolehtii myös muiden sellaisten verojen ja maksujen kannosta, jotka lainsäädännössä on määrätty Tullin kannettaviksi. Tulli kantaa valmisteverot käteisasiakkailta tuonnista EU:n ulkopuolelta ja silloin kun tullimenettelyä on rikottu. Tulli kantaa valmisteverot myös esimerkiksi tullivarastosta kadonneista nestemäisistä polttoaineista, virvoitusjuomista, alkoholista ja tupakkatuotteista. Tulli huolehtii myös Ahvenanmaan verorajan arvonlisäverotuksesta.

 

                            

Contact us
Customs Information Service, Private customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.
In car tax matters, kindly contact the Tax Administration (vero.fi)


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback