HS-nimikkeistön muutokset

Harmonoidun järjestelmän nimikkeistö (HS-nimikkeistö) on Maailman tullijärjestön (WCO) julkaisema kansainvälinen kauppatavaroiden tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä. Euroopan unionin  yhdistetty nimikkeistö (CN) ja Taric-nimikkeistö perustuvat tähän nimikkeistöön. HS-nimikkeistöä uudistetaan 5–6 vuoden välein ja tämä on sen kuudes muutoskerta.

WCO:n tiedottaa HS-nimikkeistöstä sekä sen muutoksista internetsivuillaan. WCO:n julkaisemista HS-nimikkeistön käsikirjoista sekä HS-tietokannan käyttäjäoikeuksista saa tietoa WCO:n internetsivulta.

HS-nimikkeistön muutokset 2017

HS-nimikkeistön 1.1.2017 voimaan tulevista muutoksista on tehty kirjanen. Kirjanen sisältää mm. nimikkeistön muutostiedot, korrelaatiotaulukot 2017/2012 ja 2012/2017 lukuohjeineen sekä liitteet, joissa on erikseen listattu poistuvat alanimikkeet, uudet alanimikkeet sekä alanimikkeet, joiden koodinumero on pysynyt samana, mutta joiden tavarakate on muuttunut.

HS-nimikkeistön muutokset 2017 (pdf)

HS-nimikkeistön muutokset 2012

HS-nimikkeistön 1.1.2012 voimaan tulevista muutoksista on tehty kirjanen. Kirjanen sisältää mm. nimikkeistön muutostiedot, korrelaatiotaulukot 2012/2007 ja 2007/2012 lukuohjeineen sekä liitteet, joissa on erikseen listattu poistuvat alanimikkeet, uudet alanimikkeet sekä alanimikkeet, joiden koodinumero on pysynyt samana, mutta joiden tavarakate on muuttunut.

Huom! Kirjanen on päivitetty. Muutokset on merkitty #-merkillä.

HS-nimikkeistön muutokset 1.1.2012 (pdf), päivitetty versio

Read more
Contact us
Customs Information Service, Private customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.
In car tax matters, kindly contact the Tax Administration (vero.fi)


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback